Polijetanje i slijetanje

* Uvijek pitati iskusnog kitesurfera gdje se polijeće i slijeće

* Imajte dovoljno mjesta prema vjetru kada polijećete / slijećete

* Izbjegavajte polijećanje i kite surfanje u blizini posjetioca plaže

* Pokrenite zmaja i sufajte iza plutača ili bova

* Kite surfanje na plaži iznad kupača treba izbjegavati

* Slijetanja dopušteno u za to namjenjenoj zoni

* Ne skačite u blizini obale ili kupača

* Na plaži spakirati opremu