Sigurnost pri kite surfanju

* Oprezno polijetanje pri jakim vjetrovima u kopnenom dijelu

* Izbjegavajte kite surfanje sami

* Nikad nemojte kite surfati pri  vjetrovima

* Nemojte kite surfati pred oluju

* Imajte uvijek kod sebe sigurnosni nož

* Uvijek koristite remen

* Nemojte skakati u blizini plivača ili predmeta

* Pomozite ostalim kite surferima pri polijetanju i slijetanju

* Obratite pažnju na pravo prvenstva i na ostale

* Čuvajte plažu, objašnjavajući posjetiocima i početnicima pravila