Smjernice podučavanja kite surfanja

U Miami Beachu je zabranjeno podučavanje grupa u kite surfanju.

Samo iskusni certificirani instruktor može podučavati u Miami Beachu; instruktori koji nisu certificirani, ne mogu podučavati početnike u Miami Beachu. Tu je pravilo nulte tolerancije.

Certificirani instruktori mogu istodobno podučavati samo jednu osobu i početnik mora biti u pratnji instruktora u svako doba.