Pravila prednosti prolaska

* Osoba koja ulazi u more sa zmajem ima prednost prolaska pred osobom koja se približava plaži: vjetar je u većini slučajeva više nestabilniji iznad kopna nego iznad mora, tako da je osoba koja upravlja zmajem na plaži u većoj opasnosti i zbog toga ima prioritet.

* Osoba koja ide u vjetar (bliža je smjeru iz kojeg vjetar dolazi) mora podići zmaja više u zrak a osoba koja se nalazi niz vjetar mora spustiti svog zmaja niže.

* Osoba koja ide prema talasu ima prednost ispred one koja je već na talasu ili ga je „zajahala“

* Ako se na talasu nalazi veći broj surfera, prednost ima onaj koji je na vrhu razbijajućeg vala

* Osoba koja pretiče daje prednost sporijem.

*  Imajte okoliš na umu, posebno prije skakanja.

* Ne skačite u blizini obale

* Plivači, surferi i druga plovila imaju pravo prvenstva

* Uvijek se držite minimalne sigurnosne udaljenosti od dvije dužine linije

* Uvijek se držite na sigurnoj udaljenosti od kupača