Sigurnost pri kitesurfingu

* Oprezno polijetanje pri jakim vjetrovima u kopnenom dijelu

* Izbjegavajte kitesurfing sami

* Nikad nemojte kitesurfati pri offshore vjetrovima

* Nemojte kitesurfati pred oluju

* Imajte uvijek kod sebe sigurnosni nož

* Uvijek koristite remen

* Nemojte skakati u blizini plivača ili predmeta

* Pomozite ostalim kitesurferima pri polijetanju i slijetanju

* Obratite pozornost na pravo prvenstva i na ostale

* Čuvajte plažu, objašnjavajući posjetiteljima i početnicima pravila