Poletanje i sletanje

* Uvek pitati iskusnog kajt surfera gde se poleće i sleće

* Imajte dovoljno mesta prema vetru kada polećete / slećete

* Izbegavajte poletanje i kajt surfovanje u blizini posetilaca plaže

* Pokrenite zmaja i sufajte iza bova

* Kajt surfovanje na plaži iznad kupača treba izbegavati

* Sletanje dopušteno u za to namenjenoj zoni

* Ne skačite u blizini obale ili kupača

* Na plaži spakujete opremu