Pravila prednosti prolaska

* Osoba
koja ulazi u more sa zmajem ima prednost prolaska pred osobom koja se
približava plaži: vetar je u većini slučajeva nestabilniji iznad kopna nego
iznad mora, tako da je osoba koja upravlja zmajem na plaži u većoj opasnosti i
zbog toga ima prioritet.

* Osoba koja ide u vetar (bliža je smeru iz kojeg vetar dolazi) mora podići zmaja više u vazduh a osoba koja se nalazi niz vetar mora spustiti svog zmaja niže.

* Osoba koja ide prema valu ima prednost ispred one koja je već na valu ili ga je „zajahala“

* Ako se na valu nalazi veći broj surfera, prednost ima onaj koji je na vrhu razbijajućeg vala

* Osoba koja pretiče daje prednost sporijem.

* Imajte okolinu na umu, posebno pre skakanja.

* Ne skačiteu blizini obale

* Plivači, surferi i drugi brodovi imaju pravo prvenstva

* Uvijek budite na bezbednoj udaljenosti najmanje dve dužine linije

* Uvijek se držite na bezbednoj udaljenosti od plivača