Smernice podučavanja kajt surfovanja

U Majami Biču je zabranjeno podučavanje
grupa u kajt surfovanju.

Samo iskusni certificirani instruktor može podučavati u Majami Biču; instruktori koji nisu
certificirani, ne mogu podučavati
početnike u Majami Biču. Tu je pravilo nulte tolerancije.

Certificirani instruktori mogu istovremeno podučavati samo jednu osobu i početnik mora uvek biti u pratnji instruktora.